पुनः उत्पादन शुरु गरेको बारे

मिति २०७९ श्रावण २४ राती देखि परेको अबिरल बर्षाका कारण तादी तथा चन्द्रावती खोला मा ठुलो बाढि आई काबु बाहिरको परिस्थिति  उत्पन्न हुंदा यस आयोजनाको केहि भौतिक संरचनाहरुमा क्षति पुग्न गई आयोजना बन्द रहेकोमा तत्कालै उक्त क्षतीको मुल्यांकन गरि बिमा दाबि समेत गरि सकेको साथै बन्द रहेको आयोजनाले मिति २०७९ भाद्र २४ बाट पुनः उत्पादन गरेको सम्पुर्णमा जानकारी गराईन्छ ।

धन्यबाद।