शेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पुर्व स्विकृति सम्बन्धमा ।