उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको बारे ।

उपरोक्त संबन्धमा यस बुद्धभुमि नेपाल हाईड्रो पावर कंपनी लिमिटेड, पानीपोखरी ०३, काठमाण्डौंको कंपनीको बिधान को नियम (२७) उपनियम (२) अनुसार समुह (ख) अन्तर्गतबाट सर्वसाधारण समुहलाई प्रतिनिधित्व गर्न २ जना संचालक नियुक्त गर्नु पर्ने प्राबधान भए अनुसार संचालक नियुक्ति प्रकृयाका लागी निर्वाचन गरि प्रकृयागत स्वरुपमा जानु पर्ने भएकोले रित पुर्बक तोकिएको हदम्याद भित्र प्राप्त भएको उम्मेदवारीहरुमा कारबाही हुंदा तोकिएको समय सिमा भित्र कोहि कसैको उजुर वा बिरोध पर्न नआएको तथा निजहरुको मोनोयन संपुर्ण रुपमा प्रामाणित समेत भएको हुंदा कंपनीको “बुद्धभुमि नेपाल हाईड्रो पावर कंपनी लिमिटेडको संचालक निर्वाचन निर्देशिका २०७९” को अनुसुची ०६ बमोजिम उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजानिक गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागी सुचित गरिन्छ्

उम्मेदवारको अन्तिम नावाली

१) श्री प्रकाश सापकोटा, टोखा ०४ , धापासी

२) श्री रमेश मान प्राधान, चमती -१५, काठमाण्डौं