उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको बारे ।

उपरोक्त संबन्धमा यस बुद्धभुमि नेपाल हाईड्रो पावर कंपनी लिमिटेड, पानीपोखरी ०३, काठमाण्डौंको कंपनीको बिधान को नियम (२७) उपनियम (२) अनुसार समुह (ख) अन्तर्गतबाट सर्वसाधारण समुहलाई प्रतिनिधित्व गर्न २ जना संचालक नियुक्त गर्नु पर्ने प्राबधान भए अनुसार संचालक नियुक्ति प्रकृयाका लागी निर्वाचन गरि प्रकृयागत स्वरुपमा जानु पर्ने भएकोले रित पुर्बक तोकिएको हदम्याद भित्र प्राप्त भएको उम्मेदवारीहरुमा […]

Read more

मनोनयन पत्र दर्ता सम्बन्धमा

यस बुद्धभुमि नेपाल हाईड्रो पावर कंपनी लिमिटेडको मिति २०७९ माघ २५ गते प्रकाशन गरेको पुर्व निर्धारित चुनाबि तालिका बमोजिम यस कंपनीले सर्वसाधारण समुह “ख” अन्तर्गतको २ जना संचालक सदस्य चयन गर्नु पर्ने कंपनीको बिधानको नियम ३१ खण्ड (ख) अनुसार संचालक चयनका लागी सुचना प्रकाशन गर्दा , सुचना मुताबिक संचालक सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्ने मनसायले कंपनीले निर्धारण […]

Read more

मनोनय दर्ता गर्ने सम्बन्धि सुचना

सञ्चालक पदको लागी उम्मेद्वार हुन इच्छुक शेयरवालाले निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन अधिकृतले तोकेको स्थानमा मनोनयन पत्र अनूसुचि (३) को ढाँचामा भरी सम्बन्धित समुहको एक जना प्रस्तावक र एक जना समर्थक सहितको सही गराई मिति २०७९ फागुन ०२ गते भित्र यस कंपनीको रजिष्ट्रर कार्यालय पानिपोखरी, माहाराजगंज ०३ मा दर्ता गराउनु हुन अनुरोध छ। तोकिएको समय पश्चात […]

Read more

संचालक समिति निर्वाचन समुह “ख” अन्तर्गतका मतदाता नामावली

यस बुद्धभुमि नेपाल हाईड्रो पावर कंपनी लिमिटेडमको समुह “ख” अन्तर्गतका २ जना संचालक नियुक्ति गर्नका लागी प्रकाशित पुर्व निर्धारीत तालिका बमोजिम मतदानमा भाग लिन पाउने मतदाता नामावली यस प्रकार रहेको जानकारीको लागी सुचीत गरिएको छ।

Read more