Purna Lal Shrestha

 • Designation
  Chairman
 • Email
  purnalshrestha@gmail.com

Balaram Khatiwada

 • Designation
  Director
 • Email
  balaramkhatiwada@gmail.com

Pramod Khadka

 • Designation
  Director
 • Email
  khadka_pramod@hotmail.com
 • Phone Number
  98510

Deepak Amatya

 • Designation
  Director
 • Email
  lalamatya@gmail.com

Illya Dikshit Bhattarai

 • Designation
  Director
 • Email
  illya_bhattarai@hotmail.com

Prakash Sapkota

 • Designation
  Director (Public)
 • Email
  prakashsapkota282@gmail.com

Ramesh Pradhan

 • Designation
  Director (Public)